Blog Image

Marte Meo Helsingør v. Rikke Dehn

Hvad kan du forvente på bloggen

Denne blog indeholder tanker og ideer, som jeg får i mit daglige arbejde med Marte Meo. Jeg vil også inddrage historier fra mit eget liv.
Derudover er jeg ved at skrive en bog. Jeg vil udgive dele af bogen på siden og vil meget gerne have kommentarer herpå.

Er du opmærksom på, hvor meget din adfærd påvirker dit barns måde at være på?

Marte Meo elementer Posted on 03 Mar, 2022 16:52:24

Du er et spejlbillede for dine børn. 

Det kan være svært at se, hvad barnet har brug for, da barnets primære kommunikation ofte ligger i det nonverbale. Hvis vi går ud fra at al adfærd hos barnet er kommunikation – barnets handlinger, barnets opmærksomhed, barnets følelser og det barnet siger, så får vi et helt andet billede af barnet. Barnets intention er da, at det vil fortælle forældrene noget og der er en dyb mening for barnet i den udviste adfærd. Det prøver ikke at skabe splid eller vrede hos sin mor og far. Ethvert barn vil elskes og have opmærksomhed. Barnet vil føle, at det er værdigfuldt. Ikke have skæld ud, men hvis skæld ud og irettesættelser er den kontakt som barnet kender bedst og kan genkende sig selv i, så vil de blive ved med at søge den kontakt. Barnet har behov for, at forældrene viser med handling, opmærksomhed, følelser og verbalt, at det er værdifuldt. Dette samspil føles kærligt og rart for både barnet og den voksne – en positiv cirkel og glad stemning.

SE FILM OM STILL FACE EKSPERIMENTET

Når jeg er ude i familierne og skal yde vejledning, så oplever jeg ofte uenighed mellem forældre i forhold til, hvor hårdt der tales til børnene. Mor syntes ofte, at far taler for hårdt til barnet. En af de ting, som de tit er enige om er, at barnet skal vide, hvad der er rigtigt eller forkert. Men barnet ved ofte godt, at noget er forkert, men ikke, hvad det skal gøre anderledes. Derfor gentager barnet ofte den samme adfærd, som så mødes af den samme adfærd hos forældrene- irettesættelse og måske skæld ud. Hverken barn eller forældre ændrer deres adfærd og dermed forbliver samspillet i en negativ cirkel i dårlig stemning. Her er ingen læring –  hverken for barnet eller forældrene

Så hvordan kan forældre vise barnet, hvad det kan gøre anderledes.

Som familievejleder er jeg med til at sætte fokus på, hvad de voksne/forældrene skal gøre anderledes for at hjælpe barnet til at finde nogle andre løsninger og ofte også mere hensigtsmæssige løsninger

Det er vigtigt, at den voksne viser med handling, følelser, opmærksomhed og verbalt, hvad barnet skal gøre mere af – i stedet for, hvad det skal stoppe med. Barnet skal bekræftes, så barnet ved, hvad det skal gøre mere af. Tempo sættes, så barnet kan følge med.

Dette er beskrevet i Marte Meo elementer – www.placermig.dk https://www.placermig.dk/448099250:

 • vente og se
 • følge barnets initiativer
 • turtagning
 • bekræfte barnet, så barnet ved, hvad det skal gøre mere af
 • benævne og sætte ord på barnet
 • vise barnet en vej at gå – undgå skæld ud
 • sætte ord på sig selv som voksen
 • tydelig start og slut
 • positiv ledelse

PLACER MIG

Børn kan øve sig i fredstid og i trygge omgivelser på det gode samspil. De kan lære at placere sig i forholdt til andre mennesker og lære at aflæse den andens reaktion. Ret tidligt i barnets alder skal forældre være opmærksomme på, at deres adfærd spejles og læres af barnet. Forældrene må guide barnet ved at placere sig i forhold til barnet. Her er jeg og her er du. Dette gør forældrene ved at sætte ord på dem selv og på barnet. Barnet opnår en ubevidst læring af, hvad det skal kigge efter hos den anden og hvad det skal samarbejde omkring. Når barnet bliver benævnt og bekræftet, så får det også en viden om, hvad det selv gør og hvad den anden gerne vil have, at det skal gøre mere af. HVORFOR – i stedet for “hvad laver du”????

Uncategorised Posted on 21 Jan, 2020 19:18:49

Inden jul skrev jeg 7 artikler om, hvad jeg laver, men er efter en meget inspirerende eftermiddag med Anders Seneca blevet nysgerrig på, om HVAD er særligt relevant. Det er måske mere relevant, HVORFOR jeg laver det, jeg gør.

Det er faktisk spændende at stille sig selv det spørgsmål – Hvorfor?…fordi jeg syntes, at det er sjovt, spændende, inspirerende, udfordrende…

Jeg elsker mit arbejde – både på Lindegården, i Marte Meo helsingør og KvaliKomBo.

Min store motivation er fokuspersonen – som har mange navne – bruger, borger, barnet, beboeren, patienten og deltagere på kurser, supervision og sparring, mm.

Lindegårdens beboere, som bliver glade for at se mig. Kører eller går mig i møde. Har brug for min hjælp eller bare brug for et kram, en snak, en sang eller en, der vil lytte 

Da jeg læste NeuroAffektiv Psykoterapi hos Susan Hart og Marianne Bendtsen, blev det tydeligt for mig, at jeg godt måtte nyde mit arbejde og de forskellige mødeøjeblikke, jeg har. Dette både med beboere, deltagere på kurser/workshops/oplæg, kollegaer, forældre mm. Og det gør jeg til fulde. Jeg elsker at være sammen med mennesker og opleve, at de får øje på, hvad de har brug for og hvilke handlekompetencer og muligheder, de har. Få øje på nye muligheder. Nysgerrigheden på det andet menneske og gruppen. Støtte denne proces uden at være bedrevidende, men ydmyg, lyttende og spørge uddybende ind. 

Jeg har altid søgt ny viden og “stjæler” andres viden med arme og ben. Fortæller selvfølgelig altid forfatter/ejer, at det har jeg tænkt mig at gøre. Jeg har aldrig oplevet at få en afvisning på mit “tyveri”. 

Særligt KvaliKomBos referenceramme (menneskesyn, professionssyn og værdigrundlag) og Marte Meo’s samspils elementer, hvor fokusperson er smagsdommer, har jeg taget til mig – både i min profession og i mit private liv. Jeg tror inderligt på, at al adfærd er kommunikation og at det er vigtigt at være nysgerrig med respekt for det menneske, som står overfor mig. 

Derfor håber jeg, at andre ser mig, som et menneske, som altid vil den anden det bedste ud fra de værdier, som han eller hun har. 

Ydmyghed handler om respekt for den anden og jeg håber, at det er sådan, du ser mig..Del 7 – Sagssupervision – stressprofil og LA2*

Uncategorised Posted on 19 Dec, 2019 16:01:38

“Hvad laver du?”

Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Del 7. Sagssupervision, belastnings- / stressprofil og LA2*

Her er eksempler på, hvorfor sagssupervision og evt. LA2* kan være vejen til bedre samspil og større overskud for både borger og fagpersonale:

Et bosted skrev efter at have været i gennem et VISO-forløb: “Vi har en beboer, som har fået lavet en VISO rapport, hvori der anbefales at der udarbejdes en stres profil”

Leder for bofællesskab skrev: “Personalet har prøvet ALT og ved ikke, hvad de kan gøre anderledes”

Indholdet på sagssupervision skal aftales, for der kan være stor forskel på, hvad fagpersonalet har brug for af sparring/supervision. Jeg vil dog altid tage udgangspunkt i at skabe et professionelt sparringsrum. Altså have fokus på, hvad der er fagpersonalets egne synsninger/værdier (Privat), personlighed/fagpersonalets adfærd (Personligt) og nysgerrighed på/analyse af egen og borgers viden, færdigheder, omstændigheder og identitet (Professionelt). 

Sagssupervision kan se sådan ud: 

 1. Kort sagssupervision (1-1 1/2 time), hvor fagpersonalet har mulighed for med faglig nysgerrighed at få overblik over de udfordringer de møder i daglig praksis. De vil ende med nogle meningsfulde strategier, som giver en fælles vej at gå
 2. Indholdet på sagssupervision med udgangspunkt i LA2 og stressprofil/belastningsgrad kan se sådan ud (3-4 timer):
  • udarbejde Stressprofil – ud fra beskrivelser/adfærd, livshistorie, ydre betingelser, ressourcer og kompetencer
  • udarbejde Trivselsplan (LA2), så viden fra Stressprofil kan overføres til mødet med borger og være med til at sænke borgers belastningsgrad
  • hvordan får I løbende ny viden, beskrivelser og fagligt begrundede erfaringer ind i en Trivselsplan og dermed overført til det daglige møde/samspil med borger

Opmærksomhed på, om det er et udefra perspektiv / fagpersonalets perspektiv. Det er vigtigt at kunne inddrage borgers perspektiv, og derfor må borger inddrages. Hvis det ikke er muligt, så skal det undersøges, om livshistorien kan fortælle noget om borgers identitet, ønsker, drømme og adfærd, som viser hensigter. Al adfærd er kommunikation.

For yderligere information eller bookning af sagssupervision kontakt mig på rd@martemeohelsingor.dk eller 30 27 23 43.

*LA2 = Low arousal – link til socialstyrelsenDel 6. Kursus i kæreste og seksualitet – for mennesker med funktionsnedsættelser og fagpersonale

Marte Meo på bosted, Uncategorised Posted on 12 Dec, 2019 09:15:41

“Hvad laver du?”

Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Kursus i kæreste og seksualitet – anmeldelse:

Vi startede dagen med en præsentation af de 2 kursusledere Maria og Rikke. De præsenterede dagens program, der b.la indeholdt seksuelle temaer i voksenlivet, hvad er en kæreste/ven og film om grænser. Der var fra starten en god og glad stemning med grin, åbenhed og spørgsmål. Samtlige deltagere var nysgerrige og havde mange spørgsmål.

Kurset var krydret med oplæg, spørgsmål og små film. Der var desuden 2 borde med sex legetøj og hjælpemidler, der vagte stor nysgerrighed og interesse. Rikke og Maria var gode til at oplyse og vise hvordan de forskellige legetøj fungerede, og alle kursister var velkommen til både at røre og mærke. Der var mulighed for at få individuel vejledning i et tilstødende lokale, hvilket flere kursister benyttede sig af. Vi havde flere pauser undervejs og da der var fælles frokost, og tid til hyggeligt samvær, blev der også hér stillet en masse spørgsmål.

Det var en meget dejlig dag med dygtige seksualvejledere, der tydeligvis havde stor erfaring med målgruppen. De greb alle bolde, spørgsmål, fra kursisterne med både grin og stor seriøsitet.”

Kurset foregår i jeres trygge rammer og varer ca. 3 timer. Læs mere om Seksualitet Og Sensualitet på www.sosos.nu.

For mere information eller bookning af kursus kontakt ride@fredensborg.dkDel 5 – VIPS – VIdensbaseret PraksiS

Marte Meo elementer, Marte Meo i familien, Marte Meo på bosted, Marte Meo uddannelse, Marte Meo uge 11, Uncategorised Posted on 05 Dec, 2019 10:37:53

“Hvad laver du?”

Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Del 5. VIPS – VIdensbaseret PraksiS

Lindegården har gennem en del år været VISO leverandør (VISO hører under Socialstyrelsen) og har derfor haft et VISO-team, som rejste rundt i Danmark og ydet rådgivning til fagpersonale, som havde store udfordringer i forhold til en borger.

Borgerens udfordringer, ønsker og behov blev nysgerrigt undersøgt. Adfærd er ikke bare uhensigtsmæssig. Det er kommunikation. Ofte gav fagpersonalet udtryk for, at de havde prøvet alt og der var ikke umiddelbart flere handlemuligheder. Der dukkede mange nye vinkler og handlemuligheder op, når fagpersonalet arbejdede med deres samspil med borger. I den miljømæssig udredning og rådgivning blev det synligt, om fagpersonalet havde de ressourcer og kompetencer, der skulle til – viden, færdigheder, ydre omstændigheder, egen identitet og teamets identitet.

Jeg har været en del af dette VISO-team gennem alle årene sammen med 3 andre kollegaer.

Siden 2018 har vi haft vores eget team VIPS, som stadig udbyder de samme ydelser, som vi gjorde under VISO. Derfor har vi udarbejdet et ydelseskatalog – se mere på Lindegårdens hjemmeside. Der udbydes Miljømæssige udredningsopgaver, rådgivningsopgaver, uddannelse til Marte Meo terapeut, workshops om seksualitet og sensualitet mm. Målgruppen er Bo- og Samværs- og aktivitetstilbud, heri også Plejecentre, i forhold til beboere, medarbejdere, ledelse og pårørende – dels i andre kommune og i Fredensborg kommune.

VIPS udbyder disse ydelser – du kan læse mere her

Jeg er koordinator i VIPS teamet og du kan kontakte mig på ride@fredensborg.dk eller Mobil 41 71 79 11Del 4. Kommunikationsvejleder

Uncategorised Posted on 28 Nov, 2019 09:29:39

”Hvad laver du?”

Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Del 4. Kommunikationsvejleder på Lindegården

Dette er nok det sværeste afsnit af min lille serie om, hvad jeg laver…

Jeg er kommunikationsvejleder på et bosted i Fredensborg, som består af boenhed, bofællesskaber, bostøtte og Dag- og samværstilbud med STU. Jeg har ansvar for at udforske borgernes kommunikation, så vi som fagpersonale bliver klædt på til at genkende den enkeltes kommunikation. Alt mit arbejde har udgangspunkt Lindegårdens faglige grundlag og i KvaliKomBos referenceramme. Her beskrives at al adfærd er kommunikation. Det betyder også, at der ikke findes uhensigtsmæssig adfærd for borgeren selv. Det er i stedet en meget meningsfuld adfærd. For omgivelserne kan det være uhensigtsmæssigt, men borgeren gør bare det, som han eller hun kan – og det der giver mening i situationen. Så hvad er det borgeren prøver at fortælle os.

Kommunikation sker i alle sammenhænge. Som en kollega udtrykte det: “Når jeg går i gennem et rum, hvor der sidder en borger, så sker der også kommunikation. Hvis borgeren prøver at søge kontakt med mig, og der ikke er en respons, så kan borgeren opfatte sig selv som ligegyldig eller ikke vigtig.”

Jeg er uddannet socialpædagog og har gennem hele livet interesseret mig for kommunikation. Mine øvrige uddannelser er et mastermodul i Specialpædagogik, IKT medarbejder gennem Kommunikationscentret i Hillerød, Marte Meo terapeut og supervisor hos Pernille Roug, Neuropsykoterapi hos Susan Hart og Marianne Bendtsen.  Derudover har jeg været på mange kurser mm. senest i LA2 (Trine Urskov og Bo Hejlskov Elven), som jeg også ind i mellem underviser i. I mit arbejde som kommunikationsvejleder bruges Marte Meo til at opdage den næsten usynlige kommunikation, som mange af vores borgere udtrykker gennem deres opmærksomhed, følelser og handlinger/bevægelser. Marte Meo har elementer som bruges som en neuropædagogisk tilgang, så vi får øje på borgerens behov, men også pædagogiske handlemåder, som giver mening for borgeren. Den neuroaffektive måde at være undersøgende i forhold til andres kommunikation og behov bruges ofte i den supervision og sparring, som gøres med fagpersonalet. Det giver stor mening at inddrage de neuroaffektive kompasser og MIM, som er udarbejdet af Susan Hart og Marianne Bendtsen. Vi, som fagpersonale, kan kigge på os selv udefra og få øje på adfærd hos os selv og borgeren, som pludselig giver mening.

LA2 (Low Arousal pædagogik) rummer en del samtaleark og muligheder for at udarbejde trivselsplaner, tryghedsplaner og mestringsplaner med både indefra og udefra perspektiv. Udefra perspektiv er de observationer, tolkninger og skriftlighed, som vi fagpersonaler ofte handler ud fra. Indefra perspektivet giver borgeren mulighed for at beskrive sig selv – egne følelser, adfærd, behov mm. Det er en meget stor udfordring, hvis borgeren ikke har et for nuanceret verbalt sprog. Derfor bruges også video og Marte Meo for at få øje på indefra perspektiv hos borgeren. Altid med ydmyghed for, at det ikke er en sandhed men en hypotese. Alt denne viden skrives i kommunikationspas, døgnrytmeplaner mm.

Min funktion har gennem årene udviklet sig i takt med, at Lindegården har været en del af VISO. I dag er jeg med til at udarbejde OmSorgsplaner (borgeren og familiens sorg), med til at nytænke døgnrytmeplaner, lave pjecer, hjemmeside, nedfælde Lindegårdens faglige grundlag, koordinator for faglige netværk i organisationen, VIPS, lave workshops og undervisning internt og eksternt, Uddanne Marte Meo terapeuter/grundkursus mm.

Jeg glæder mig hver uge til de faste aktiviteter med borgerne, som jeg er en del af:

Orangeri: Målet er at opleve naturen, kaffe og kage, god stemning

Snoezelhuset i Helsingør: Fordybelse og ro til at opleve borgernes kommunikation. Mulighed for at skrue op og ned for sansestimuli i forhold til Snoezelkonceptet, god stemning

Dansesnor: Mærke rytmer i dansesnoren, sang og musik, tempo , grine sammen.

Fredagscafe: Kaffe og kage, borgerne gør selv det de kan selv, støtte det sociale samspil mellem borgerne, grine, synge, vente på hinanden,

Dagligt samspil med borgere

Daglig sparring med fagpersonale

For at gøre en lang historie lidt kortere, så har jeg et meget spændende job med mange funktioner, men alt drejer sig om kommunikation og samspil på den ene eller anden måde.“Hvad laver du…?” KvaliKomBo

Uncategorised Posted on 20 Nov, 2019 16:56:06

Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Del 3 – KvaliKomBo

Jeg arbejder på Lindegården, som er medlem af foreningen KvaliKomBo. Vi har været med fra start. Jeg er instruktør og bestyrelsesmedlem. Vi er et team på 5 instruktører, som underviser på KvaliKomBos 4 dages kurser og laver oplæg/workshops om f.eks. KvaliKomBo, Magtbegreb/definitionsmagt, at være fagpofessionel mm. Jeg er administrator på KvaliKomBos hjemmeside. Derudover arrangerer jeg den årlige faglige temadag, hvor der er oplægsholder udefra. I år er det Anders Seneca – læs mere længere nede. Planlægning og tilmeldinger til kurser og oplæg gøres til mig – ride@fredensborg.dk

 • Kort fortalt – Hvad er KvaliKomBo?
 • KvaliKomBo 4 dages kursus
 • Oplæg og workshops for personalegrupper, teams og seminarier
 • Oplæg hvert år – I år med Anders Seneca den 17. januar i Allerød
 • Historien bag KvaliKomBo

Kort fortalt – hvad er KvaliKomBo?

KvaliKomBo står for Kvalitets og Kompetenceudvikling i Botilbud, men i dag er også Samvær og aktivitetstilbud tilknyttet foreningen. KvaliKomBo er kendt i landet som en platform for kvalificeret pædagogik. Navnet KvaliKomBo referere til en helt bestemt evidensbaseret pædagogisk praksis, der udspringer af et fælles sprog, en fælles ramme og et fælles mindset. Fælles faglighed og fokus på kerneopgaven.

KvaliKomBos dimensioner:

KvaliKomBo 4 dages kursus

På KvaliKomBos 4-dages kursus får du en grundlæggende viden om hvordan den socialpædagogiske faglighed kommer i spil gennem dimensionerne i KvaliKomBo. Viden om hvordan tilgangen til et andet menneske er af afgørende betydning for, hvorledes det bliver muligt at støtte det andet menneske i at opnå mere handlekompetence. Således bliver grundvilkåret, at vi bruger os selv i det pædagogiske arbejde også perspektiveret gennem begreber som domæner og artefakter. Den fagprofessionelle tilgang og refleksion bringes i spil gennem arbejdet med egen praksis – observationer/narrativer og hypoteser, refleksion og handling. Dette kursus giver dig en indsigt i egen faglighed og kompetencer og kan være med til at højne den socialpædagogiske faglighed.

Kurser 2020

Forår:

24., 25., 26. februar og 13. marts. Alle dage fra 8.30-15.30 – for mere information og tilmelding skriv til ride@fredensborg.dk

Oplæg og workshops for personalegrupper, teams og seminarier

Workshop og oplæg er målrettet et team eller en større gruppe. For at kunne målrette workshoppen afholdes et formøde, hvor temaet aftales – enten over telefon eller på aftalt adresse.

Ved en workshop på jeres arbejdsplads får i to KvaliKomBo instruktører, der agerer proceskonsulenter på netop det tema, som I ønsker at fordybe jer i.

En KvaliKomBo workshop kan være en hjælp til implementering af KvaliKomBo og/eller udforskning af egen faglig dagligdag. Der vil i de fleste oplæg/workshops være fokus på den fagprofessionelle rolle og faglige undren, som bør være en del af en faglig hverdag.

Læs mere om priser og forslag til oplæg og workshops på hjemmeside

Oplæg hvert år – I år med Anders Seneca den 17. januar i Allerød

Gratis oplæg med Anders Seneca (Gratis for medlemmer ellers 100 kr. per deltager)

–       Kend og løs din kerneopgave – “Det handler ikke om at tænke ud af boksen, men om at få skabt en fælles indsigt i, hvad der er i boksen”

Anders er forfatter til bøgerne “Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” og ”Hvad leder du efter”. Den nyeste bog ”Succes skal fejres” udkom i september og handler om, hvordan vi i relationer og organisationer fokuserer, forløser og fejrer fælles succes – og ad den vej styrker den fælles motivation og fokus på kerneopgaven.

Der er stor gevinst ved at skærpe den fælles forståelse af kerneopgaven i organisationen. En fælles og forståelig kerneopgave er en forudsætning for at kunne konkretisere og skabe de bedste handlekompetencer i organisationen.

Tilmeding til mig på ride@fredensborg.dk

Oplægget i 2019 var med Bo Hejlskov Elven – læs om oplægget her

Historien bag KvaliKomBo

Efter flere sager rungede gennem den socialpædagogiske branche i 2007 ønskede politikere, at den socialpædagogiske faglighed skulle højnes. Der blev derfor afsat SATS puljemidler til forskningsprojekter med dette mål. I 2010 startede forskningsprojektet KvaliKomBo i samarbejde med Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU). I 2013 afsluttedes forskningsprojektet og KvaliKomBo blev en forening. Foreningen består i dag af en bestyrelse, samt flere netværk: ledernetværk, instruktørnetværk og faglige netværk. I dag har over 300 ansatte været igennem KvaliKomBos 4 dages kurser, hvor de enkelte dimensioner præsenteres og inddrages i daglig praksis. Der afholdes også oplæg og workshops på seminarier, botilbud og Samvær- og aktivitetstilbudMarte Meo

Uncategorised Posted on 14 Nov, 2019 10:04:20


Igennem de sidste år har jeg ofte fået stillet dette spørgsmål: “Hvad laver du…?” Her menes mit arbejde – både i mit private firma Marte Meo Helsingør og på Lindegården i Fredensborg. Det har været svært at være kort og præcis. Derfor har jeg valgt at lave en lille serie om det :)) Læs mere her

Del 2 – Marte Meo

 • Kort fortalt – Hvad er Marte Meo..
 • Marte Meo Terapeutuddannelse
 • Marte Meo grundkursus
 • Marte Meo Brush up
 • Særkursus for Familievejledere
 • Workshop uge 11

Kort fortalt: Marte Meo er en metode, hvor der anvendes video til at få øje på samspil og adfærd, som der skal gøres mere af. Det er en praksisnær metode, som giver stor mening, fordi du ser dig selv i samspil med et andet menneske. Du får både øje for den andens initiativer, dine egne handlinger og den andens reaktioner. I samspil med personer, som vi er ansat til at hjælpe og vores børn, kærester m.fl. er der ofte fokus på det, som vi og de skal holde op med, men det gør at hjernens fokus og lommelygte rettes mod det. I stedet skal lommelygten rettes mod det, som vi allerede kan/gør lidt i forvejen og gerne vil have, at vi skal gøre mere af. Alt dette kan være svært at opdage og opfatte i hverdagens samspil. Derfor giver det mening, at bruge video.

Marte Meo læner sig op af den neuropædagogiske tænkning.

Marte Meo Terapeutuddannelse

På Marte Meo terapeutuddannelse lærer du at analysere video og tilbagemelde ud fra alle elementerne i Marte Meo. Den nyere viden og tænkning omkring neuropædagogik inddrages i uddannelsen.

Uddannelsen er over 17 kursusgange og du skal være forberedt på at arbejde med 5 cases (6-8 filmninger og Tilbagemeldinger per case) i løbet af uddannelsen. Der skal skrives casebeskrivelse og perspektivering løbende i uddannelsen. Du kan læse mere om uddannelsen på

Næste kursusstart er den 19. marts 2020.

Marte Meo grundkursus

På Marte Meo grundkursus introduceres du for elementerne i Marte Meo.

Kurset er på 5 dage. Du skal øve dig i tiden mellem kursusdagene. Det er vigtigt, at du har en ny film med til hver kursusdag, som vi kan arbejde med.

Kontakt mig for at høre mere om kommende kurser.

Marte Meo Brush up

Dette er for uddannede Marte Meo terapeuter, som har brug for at mødes 1 dag med andre Marte Meo terapeuter. Det foregår meget som en kursusdag på Marte Meo uddannelsen. Du vil få de nyeste informationer om, hvad der rør sig i Marte Meo netværket i Danmark. Du kan få supervision på tilbagemeldinger eller viste klip. Du kan få gennemgået elementer, tilbagemeldingsteknikker mm. Denne dag er med udgangspunkt i, hvad du og gruppen har brug for.

Kontakt mig for at høre mere.

Særkursus for Familievejledere

Her vil i blive introduceret til videoanalyse med udgangspunkt i Marte Meo. I vil blive præsenteret for alle elementerne og for, hvordan I kan tilbagemelde til forældrene i familierne.

Dette er ikke en Marte Meo terapeutuddannelse, da den er meget forkortet, men I vil kunne bruge video i jeres daglige arbejde, til et øjebliksbillede af, hvad familien skal gøre mere af. Marte Meo kan være med til at sikre en mere tydelig kommunikation mellem familien og familievejlederen, da der tales ud fra et videoklip, som er synligt for begge.

Dette kursus er på 8 kursusgange. Du skal øve dig mellem kursusdagene og det er vigtigt, at du har film med hver gang.

Kontakt mig for at høre mere.

Kom til Marte Meo Uge 11 – dato meldes ud hurtigst muligt

Hvert år holdes Marte Meo uge 11 oplæg, workshops mm. rundt om i Danmark.

Jeg deltager med en workshop. Det foregår i Snoezelhuset Helsingør, Krøyersvej 3 i Helsingør.

Skriv gerne til mig, hvis der er ønsker om tema, målgruppe mm.. Endeligt tema meldes ud i begyndelsen af Januar 2020.

Referat af Uge 11 fra 2018Next »